CURRENT TRENDS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

Ciprian Ionel HRETCANU

Abstract


In this paper we discuss various aspects of the current economy known as the knowledge economy. Also we will review two indicators of this new economy, because these indicators presents a general plan on access, use and degree of diffusion of knowledge. Then, based on these indicators and taking into account other aspects, we outline the structure relations between "new economy" and "digital economy". Finally we present the main types of business existing in the digital economy.

Keywords


knowledge economy; digital economy; I-business; electronic business; index of knowledge economy.

References


Cole, A., McFaddin, S., et.al. (2009) - Toward a Mobile Digital Wallet, IBM Research Report.

Colibaba, D. (2000) - Revoluția “mobile” în societatea informațională, Revista Informatica Economica, nr. 4 (16), pp. 54 – 58.

Donlan, T. (2000) – Un changement qui n’en porte que le non, Express-Barrons, 10.2, 2000.

Dragomirescu, H. (2001, nov.10) - „Organizaţii bazate pe cunoaştere” - Studiu tematic elaborat în cadrul proiectului prioritar “societatea informaţională – societatea cunoaşterii” al Academiei de Studii Economice – Bucureşti.

Evans, N. (2001) - Business Agility: Strategies for Gaining Competitive Advantage Through Mobile Business Solutions, FT Prentice Hall, New Jersey.

Ivan, I., Milodin, D., Zamfiroiu, A. (2013)– Securitatea tranzacțiilor de M-comerț, Economie teoretică şi aplicată,Volumul XX, No. 7(584), pp. 56-73.

Kotler, P., Jain, D., et.al. (2009)– Marketingul în era digitală, O nouă viziune despre profit, creștere și înnoire, Meteor Press, București, p.21.

Mircea, M. (2009)– Managementul afacerilor în economia digitală, Editura Economică, București, p.48.

Neagu, G. (2001) – Comerțul electronic și managementul organizației, în Ovidiu Nicolescu (coord) - Sistemul informațional managerial al organizației, Editura Economică, București, p.282.

Negreponti-Delivanis, M. (2007) – Mondializarea conspiratoare, Editura Bibliotheca, Târgoviște, pp.118-119.

OECD Competition Committee (2012) - The compilation of hearings on the digital economy held at the Competition Committee sessions of October 2011 and February 2012, DAF/COMP (2012)22.

Oprescu, G., Eleodor, D. (2014) – Impactul dezvoltării economiei digitale asupra concurenței, International Conference of the Institute for Business Administration, București, 2014, p.21.

Pelinescu, B. (2007)- Noua economie și societatea informațională și evoluția IT în România, Revista OEconomica, vol. 03, p.129.

Pohjola, M. (2002) - The New Economy: Facts, Impacts and Policies, ‘Information Economics and Policy’, vol.14.

Sandu, S., Goschin, Z., (2005) - Noua economie între teorie şi practică, in Iancu, A. (ed.), ”Dezvoltarea economică a României”, vol.II: Competitivitatea şi integrarea în Uniunea Europeană, Editura Academiei Române, Bucureşti, p.209-222.

http://web.worldbank.org

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/internet_matters


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.