FISCAL COUNCILS AS AN ELEMENT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF FISCAL POLICY – THE CASE OF POLAND

Jolanta Maria CIAK

Abstract


Fiscal institutions, along with fiscal rules and budgetary procedures, are elements of the institutional environment of fiscal policy. Well pursued fiscal policy is reflected in the fiscal situation of a given country. The activities of many EU member countries and of Poland, done up till now, have been insufficient to keep the discipline in public finance. The effect of the lack of the discipline is a long-term budget deficit and public debt.

According to the studies by the European Commission, the level of budgetary deficit in the countries with an independent fiscal institution was considerably lower than that in the countries without such an institution.

Independent fiscal institutions in the European Union member countries and in the world differ according to their tasks, rights and responsibilities. It results predominantly from the political conditions, existing institutional arrangements and from the challenges facing fiscal policy in particular countries.

The aim of the article is to indicate the possibility to create in Poland an independent institution which would support the maintaining discipline of public finance and increase the transparency of the fiscal policy pursued by the public authorities.

The following hypothesis is stated in the article: in Poland there is a real opportunity for functioning of an independent fiscal council, which would act as a guardian of the condition of public finance and as an advisor, and would watch the pursuing of a correct fiscal policy.

 


Keywords


Fiscal policy, fiscal rules, Fiscal Council, Budgetary procedures, independent fiscal institution, budget deficit

References


Alesina A., Perotti R. (1996), Budget deficit and budget institutions, IMF Working Paper, WP/96/52

Andrés, J., Doménech, R. (2006), Automatic stabilizers, fiscal rules and macroeconomic stability. European Economic Review,

(6)

Babczuk A. (2007), Procedura budżetowa a nierównowaga fiskalna – wybrane problemy [w] Polityka gospodarcza państwa, pod

red. D. Kopycińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Bayoumi, T., Eichengreen, B. (1995), Restraining yourself: the implications of fiscal rules for economic stabilization. IMF staff

papers, 42(1)

Błasiak-Nowak B., Rajczewska M. (2010), [w] Kontrola Państwowa, Wydawnictwo NIK, Warszawa, Rocznik LV-Numer 3

(332)-MAJ-CZERWIEC

Brunila, A. (2002), Fiscal policy: coordination, discipline and stabilisation, 2002 (No. 7)

Brzozowski M., Gierałtowski P., Milczarek D., Siwińska-Gorzelak J. (2006), Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost

gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Budina, M. N., Schaechter, M. A., Weber, A., & Kinda, M. T. (2012). Fiscal Rules in Response to the Crisis-Toward the" NextGeneration"

Rules. A New Dataset (No. 12-187). Andrews McMeel

Ciak J. (1997), Deficyt budżetowy – wybór czy konieczność, [w] „Bank i Kredyt” nr 4

Ciak J. (2014a), Fiscal Rules as One of the Elements of the Institutional Environment of Fiscal Policy

Studia Universitatis Babes-Bolyai, Negotia 3, Volume 59 (LIX),

Ciak J. (2011), Kryzys finansowy a deficyt sektora finansów publicznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, [w] Ekonomiczne i

prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu budżetowego i długu publicznego, Wydawnictwo UMCS, Kazimierz Dolny

Ciak J. (2002), Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń

Ciak J. (2014b), Reguły fiskalne jako rozwiązania dyscyplinujące działania władz publicznych, [w] NAUKA FINANSÓW DLA

ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO - Rola finansów w polityce makroekonomicznej państwa, pod red.

Stanisława Owsiaka, Kraków

Ciak J. (2012), Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa

Debrun X., Hauner D., Kumar M. S. (2009), Independent Fiscal Agencies [w] Journal of Economic Survey, Vol. 23, nr 1

Działo J. (2012), Dlaczego trudno jest prowadzić „dobrą” politykę fiskalną, [w] Gospodarka Narodowa, nr 1-2. LXXX/XXI,

styczeń-luty

Dziemianowicz R., Wyszkowski A. (2013), Koncepcja i narzędzia transparentnej polityki fiskalnej, [w] Nierówności społeczne a

Wzrost Gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Z.30

Fatás, A., Mihov, I. (2006), The macroeconomic effects of fiscal rules in the US states. Journal of Public Economics, 90(1)

Gołębiowski G. (2010), Rada polityki fiskalnej, INFOS, BAS nr 9(79)

Gołębiowski G., Marchewka-Bartkowiak K. (2013), Niezależna instytucja (rada) fiskalna – międzynarodowe modele

instytucjonalne. Wnioski dla Polski, Analizy BAS, nr 2(91)

Hagemann R. (2011), How Can Fiscal Councils Strenghten Fiscal Performance?, OECD Journal: Economic Studier, Vol. 1

Hallerberg M., von Hagen J. (2006), Organizacja procesu budżetowego w Polsce. Reguły budżetowe a stabilność fiskalna i

gospodarcza, Ernst&Young, Warszawa

Kopist G., Symansky S. A. (1998), Fiscal Policy rules, IMF Occasional Paper, No 162

Milesi-Ferretti, G. M. (2004). Good, bad or ugly? On the effects of fiscal rules with creative accounting. Journal of Public

Economics, 88(1)

Moździerz A. (2012), Przesłanki powołania rady fiskalnej w Polsce, PTE, Zeszyty Naukowe nr 12

Owsiak S. (2013), Dylematy interpretacyjne przy ocenie sytuacji finansowej państwa, materiały z IX Kongresu Ekonomistów

Polskich

Poselski projekt ustawy o Radzie fiskalnej, Klub Parlamentarny SLD, Warszawa 2012

Postuła M. (2011), Reguły fiskalne na świecie, [w] MBA 5

Szczurek M. (2015), W 2015r. deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,6-2,7%,

www.wyborcza.biz/biznes/2029020,100969,16701066.html. (16.06.2015).

von Hagen, J. (2005), Fiscal rules and fiscal performance in the EU and Japan (No. 5330). CEPR Discussion Papers

von Hagen, J., Wolff, G. B. (2006), What do deficits tell us about debt? Empirical evidence on creative accounting with fiscal

rules in the EU. Journal of Banking & Finance, 30(12)

von Trapp L. (2011), The role of Independent Fiscal Institutions, OECD, Luxembourg, 7 June

Fiscal institutions database 2012,

https://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/independent_institutions_en.htm (16.06.2015).


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.