CONCEPTUALIZATION OF THE INTERVENTION EDUCATIONAL PROJECTS MANAGEMENT

Codruta Dana DUDĂ-DĂIANU, Daniela HARANGUŞ

Abstract


This paper offers the conceptual landmarks of the intervention educational projects’ management, the structural and conceptual features of the intervention educational projects, which have remained common with the ones of the social domain. Also, the monitoring of the project implementation is approached, emphasizing the role of the objectives as a defining managerial leverage, but also some guiding aspects wedded to the monitoring of the project, with relevant curricular applications. The competences of the project manager, demanded by the educational market, are presented, and the role of the team activity in the management of the educational projects and, finally, the contributions of the partnership in the intervention educational project’ management are analytically exposed.


Keywords


Conceptualization; Project Management; Intervention Educational Projects; Monitoring; Evaluation

References


Cojocaru, St.(2006), Proiectul de intervenţie în asistenţa socială. De la propunere de finanţare la proiecte individualizate de intervenţie, Editura Polirom, Iaşi, Romania

Dent S.M.(2004), Parteneriatul în afaceri, Editura Curtea Veche, Bucuresti, Romania

Dewey, J.(1992), Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, Romania,

Goraş-Postică V.(2011), Teoria şi metodologia proiectelor educaţionale, Editura CEP USM, Chişinău, Moldova

Goraş-Postică, V.(2011), Managerul de proiect: competenţe reclamate pe piaţa educaţională. Didactica Pro, 2011, 2 (65), p.22-25

Gorghiu, L.M., Gorghiu, G., Stan, M.F.(2009), Managementul proiectelor – o abordare orientată pe aplicaţii, Editura Bibliotheca, Bucuresti, Romania

McCollum, J.K., Banacu, C.S.(2007), Management de proiect – o abordare practică, Editura Universitară, Bucuresti, Romania

Mocanu, M., Schuster, C.(2005), Management de proiect: calea spre creşterea competivităţii, Editura All Beck, Bucuresti, Romania

Nicolescu, O., Verboncu, I.(1999), Management. Bucureşti: Editura Economică, Bucuresti, Romania

Opran, C.(2003), Managementul proiectelor. Editura Economica Bucureşti, Romania

Opran, C., Stan, S.(2005), Managementul proiectelor. Editura SNSPA, Bucureşti, Romania

Paccelli, L.(2005), Consilierul managerului de proiect, Editura Meteor Press, Bucuresti, Romania

Pascu, R.V.(2007), Managementul proiectelor, Editura Universităţii „Lucian Blaga, Sibiu, Romania

Pâslaru Vl.(2011), Competenţa educaţională – valoare, obiectiv şi finalitate. Didactica Pro, 2011, .2 (63), p.4-8.

Popper, K.(1998), Lecţia acestui secol, Editura Nemira, Bucuresti, Romania

Popper, K.(2002), Societatea deschisă şi duşmanii ei. Vraja lui Platon. Vol. 1. Editura Humanitas, Bucuresti, Romania

Scheifer, U. and Dobel, R.(2001), Mapa-Project. A Practical Guide to Integrated Project Planing and Evaluation, Open Society Institute, Institute for Educational Policy. Budapesta, Hungary

Simionescu, A.(2008), Managementul proiectelor. Editura Economică, Bucuresti, Romania

Soros, G.(1997), Soros despre Soros. A fi acolo sus, Editura ALL, Bucuresti, Romania

Soros, G.(1999), Criza capitalismului global. Societatea deschisă în primejdie, Editura Polirom-Arc, Iaşi, Romania

Zaharia, D., Iorga, Gh., Sibişteanu, L.(2005), Ghidul practic al unităţii de învăţământ, Editura Paralela 45, Pitesti, Romania


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.