AN EMPIRICAL ANALYSIS OF MIGRATION PHENOMEN OF ROMANIAN EDUCATION

Luminita Claudia CORBU

Abstract


In a society based on consumption and acquire the best cost-benefit ratio, the time is one of the few resources valuable in money available to an individual in conjunction with the need to redefine priorities and livelihoods against the background of the interminable crisis global financial is becoming increasingly clear that the educational sphere can not remain unchanged. And this is largely due to population migration.


Keywords


migration, dropout rate , secondary education, EU integration .

References


Bratianu, C., An integrated perspective on the organizational intellectual capital - Review of Management and Economical Engineering, 2007 - rmee.org

Becker, Gary, S., Capitalul Uman. O analiză teoretică şi empirică cu referire specială la educaţie, Bucureşti, Editura All, 1997.

Bourdieu, Pierre, The Forms of Capital, in “Education: Culture, Economy, Society”, Halsey, A.H.; Lauder, H., Brown, P.; Wells, A.S. (ed.), Oxford: Oxford University Press, 1997.

Cămăşoiu Oana, Formarea profesională, Editura Economică, 2006.

Checchi D., The economics of education-Human Capital, Familz Background and Inequality, Cambridge University Press, 2008.

Chirtoc I.,E., Macroeconomie-Impactul mobilităţii forţei de muncăasupra creşterii economice, Editura Academia Brâncuşi, 2011.

Delors J., et all (2000). Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în sec. XXI., Ed. Polirom Iași, apud Țăranu, Adela-Mihaela. Școala, între comunitatea locală și provocările globalizării, Editura Institutul European, Iași, cap. 2.,pg. 64

Gheorghe, Camelia, Rogojinaru, Adela, Strategia dezvoltării resurselor umane în România, Observatorul Naţional Român, Bucureşti, 2002.

Hapenciuc, C.V. (2004). Manual practic de statistică – Formule, întrebări, teste, dictionar [Statistics guide – formulas, questions, tests, dictionary]. Bucharest: Didactică si Pedagogică Publishing House.

Institutul Naţional de Statistică www.insse.ro/.

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. (2008). Raport :Politici de descentralizare în învăţământul preuniversitar românesc. Managementul financiar şi Sistemul decizional. Bucureşti

INSTRUCŢIUNI pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale

Metodologie cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013

United Nations World Economic Situation Prospects. Retrieved from http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/wesp2014.pdf


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.