STRENGTHENING THE SUSTAINABILITY OF PUBLIC FINANCES BY MEANS OF FINANCIAL LAW FOCUSED ON THE CONTROL AND AUDIT EXERCISE

Ionel BOSTAN, Elena Doina DASCĂLU

Abstract


The activity to prevent embrittlement sustainability of public finances should manifest itself permanently, regardless of economic circumstances - national or European. This, more so as it was set by the Stability and Growth Pact (SGP), which introduces new rules on fiscal policy. Regulations and exercise adequate of financial control and public audit are intended to give certain guarantees on landing approach this topic (most on enhancing sustainability of public finances). Therefore, our approach aims to reveal some aspects of fiscal consolidation by means of financial law focused on exercise fiscal control and public audit. Our references aim the current regulatory of this important organization and functioning rule of law activities and results reported.

Keywords


financial law; tax audit; fraud control; the Fiscal Procedure Code, sound financial management; internal audit; Court of Auditors.

References


ANAF/ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (2014). Raportul de activitate pe semestrul I/2014, Tipărit la Unitatea de Imprimerie Rapidă Râmnicu Vâlcea, 2014, pp. 10-11, https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Raport_activitate_SI2014_V2_30092014.pdf

ANAF (2015a). Raport de performanţă pe anul 2014, https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Raport_2014_V10_RO_24042015.pdf

ANAF (2015b). Buletin statistic fiscal Nr. 3,

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Buletin_statistic_fiscal32015.pdf

Anitei, N.C. (2011a). Procedura fiscala, Editura Univers Juridic, București.

Anitei, N.C. (2011b). Drept financiar, Editura Universul Juridic, București.

Bălan, E. (1999). Administrarea finantelor publice locale, Editura Lumina Lex, Bucuresti.

Bălan, E. (2008). Drept financiar, Ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Blanchard, O. (1990). Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators, OECD - Economics Department Working Papers, no.79.

Bostan, I. (1999). Recompensarea factorului munccă, Editura Media Tech, Iaşi

Bostan, I. (2003a). Controlul fiscal, Editura Polirom, Iasi.

Bostan, I.; Radu, R. (2003b). Controlul financiar și auditul intern la instituțiile publice, Editura Sedcom Libris.

Bostan, I. (2005). Guidelines in the Audit of Risk Assessment. In Conference "Probleme actúale ale situatiei social-economice", Chisinau, Republic of Moldova, organized by the Economic Sciences Faculty, p. 215.

Bostan, I. (2007). Drept financiar comunitar, Editura TipoMoldova, Iași.

Bostan, I. (2010a). Auditul public extern, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Bostan, I. (2010b). Impactul sistemului financiar-fiscal asupra derulării schimburilor comerciale internaţionale, Editura TipoMoldova, Iași.

Bostan, I. (2010c). Controlul financiar al afacerilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

Bostan, I. (2010d). Drept bugetar european, Editura Tipo Moldova.

Bostan, I. (2010e). Proceduri privind auditul public financiar şi al performanţei, Editura TipoMoldova, Iași.

Bostan, I.; Grosu, V. (2010). The social effects of the current economic crisis on the European Union labour market, Revista de cercetare şi intervenţie socială, 31: 7-21.

Bostan, I.; Grosu, V. (2011). Contribution of balance scorecard model in efficiency of managerial control, Romanian Journal of Economic Forecasting, 14 (3), 178-199.

Bostan, I. (2014). Juridical tools of Governmental nature used to mitigate various difficulties of the Financial and Budgetary System, Annals of the Alexandru Ioan Cuza University-Economics, 61 (2), 133-148.

Bostan, I. (2015). Diferendul fiscal post-inspecție. Soluții în practica judiciară (ICCJ), Editura CH Beck, Bucureşti.

Bostan, I. (2011). Metamorfoze instituţionale privind exercitarea auditului public extern în România, Economie teoretică şi aplicată, Vol. XVIII (2011), No. 12(565), pp. 32-41, http://store.ectap.ro/articole/667_ro.pdf

Brateș, T. (2015). Datoria publică – temă de controverse perpetue și soluții acceptate tacit de toată lumea, Economistul, nr. 49-50, http://www.economistul.ro/la-cumpana-anilor-2015-2016-datoria-publica-tema-de-controverse-perpetue-si-solutii-acceptate-tacit-de-toata-lumea-a8340/

Condrea, P.; Bostan, I. (2008). Environmental issues from an economic perspective, Environmental Engineering and Management Journal, 7(6): 843-849.

Costas, C.F.; Minea, M.S. (2015a). Drept financiar, Editura Universul juridic, București.

Costas, C.F.; Minea, M.S. (2015b). Drept fiscal, Editura Universul juridic, București.

Costea, I.M. (2015). Curs de Drept financiar, Editia a 2-a, revazuta si adaugita, Editura Hamangiu, Bucuresti, p. 3, http://www.hamangiu.ro/upload/cuprins_extras/curs-de-drept-financiar_extras.pdf

Comisia Europeană (2013). Combaterea fraudei și a evaziunii fiscale: Contribuția Comisiei la reuniunea Consiliului European din data de 22 mai 2013, Bruxelles, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/tax_ro.pdf

Consiliul fiscal/ Fiscal Council (2014). Raportul Consiliului fiscal pe anul 2013, aprobat conform prevederilor art. 43, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în şedinţa din data de 11 septembrie 2014, București, pp. 115-136, http://www.consiliulfiscal.ro/ra-2013.pdf

Curtea de Conturi/ Court of Accounts (2014a). Raportul public pe anul 2013, Bucuresti, 12 Decembrie, http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raport%20Public%202013.pdf

Curtea de Conturi (2014b). Sinteza cu privire la Rapoartele privind finanțele publice locale pe anul 2013 întocmite la nivelul județelor, Bucuresti, 12 Noiembrie, http://www.rcc.ro/Publicatii/Rapoarte_Locale_2013/sinteza_2013.pdf

Curtea de Conturi (2015). Raport de audit de performanță: „Evaluarea managementului datoriei publice în perioada 2012 - 2014” la Ministerul Finanțelor Publice, Bucureşti, 15 martie, http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raport%20%20FIN_PERF_2015.pdf

DGAF/ Direcția Generală Antifraudă Fiscală (2014). Raport după primul an de activitate (decembrie 2013 – decembrie 2014),

http://www.antifrauda.ro/upload/files/brosura%206%20final%20site.pdf

Drosu-Şaguna, D.; Tofan, M. (2010). Drept financiar şi fiscal european. Editura C.H. Beck, Bucureşti.

Grosu, V.; Bostan, I. (2010). IAS/IFRS standards for SMEs and the impact on the Romanian accounting system, International Journal of academic research, 2 (4), 284-41.

Guvernul României/ Romanian Government (2010). Notă de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale,

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/NF_evaziune.pdf

Guvernul României (2013a). Nota de fundamentare a Ordonanței de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor de administrare fiscală, http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/NFproiectOUG_07062013.pdf

Guvernul României (2013b). Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, aprobată prin Legea nr. 144/2014.

Guvernul României (2013c). Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, publicată în Monitorul Oficial nr. 17 din 10.01.2014.

Guvernul României (2015). Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015.

MFP/ Ministerul Finanţelor publice (2015a). Ordinul MFP nr. 400/2015 – republicat, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entitățile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare.

MFP (2004). Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern, publicat în Monitorul Oficial nr. 128 din 12.02.2004.

MFP (2015b). Raport privind activitatea de audit intern din sectorul public pe anul 2013,

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/Rapactivitauditintern2013_20ian2015.pdf

Parlamentul României/ Romanian Parliament (2010). Legea nr. 69/2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare, M. Of. nr. 252 din 20 aprilie 2010.

Parlamentul României (2011). Expunere de motive pentru modificarea Legii nr.241/2005 prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale,

http://www.senat.ro/legis/PDF%5C2011%5C11L206EM.pdf

Parlamentul României (1991). Legea 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata 2014, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 18 martie 2014.

Parlamentul României (2004). Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 29 iunie 2004.

Parlamentul României (2005). Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, modificată prin Legea nr. 50 din 14.03.2013, http://codfiscal.net/21775/legea-2412005-prevenirea-si-combaterea-evaziunii-fiscale

Parlamentul României (2015). Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015.

Parlamentul României (2002). Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002.

Parlamentul României (2011). Legea 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 672 2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial nr. 780 din 3.11.2011.

Parlamentul României (2008). Legea nr. 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curții de Conturi.

Stoian, A. (2013). Sustenabilitate fiscală. Ajustări fiscale. Calitatea finanţelor publice, București, http://www.ase.ro/upcpr/profesori/758/Seminar%204_FPOP.pdf

Tofan, M.; Bercu, A.M. (2015). Taxation of per diem. Romanian current liabilities for employers and employees, CES Working Papers – Volume VII, Issue 3, pp. 794-801.

Tinică, G.; Bostan, I.; Grosu, V. (2010). Corelaţii privind creşterea economică şi evoluţia costurilor aferente maladiilor cronice, Revista Romana de Bioetica, 8 (3), 15-24.

Parlamentul European (1992). Tratatul Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial C191, 29 iulie.

Voinea, E. (2014). Inspectia fiscala versus controlul antifrauda, Avocatnet.Ro, 1 Aprilie, http://www.avocatnet.ro/content/autori%7Cdetaliu/authorID_477/Elena-Voinea.html


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.