CREATING A MARKET OF PROPERTY RIGHTS: THE CASE OF CZECHOSLOVAK PRIVATIZATION

Ivo STREJCEK, Martin ZEMAN

Abstract


Year 2016 marked the 25th anniversary of an introduction of the main measures of the Czechoslovak transformation process, which moved the country from a centrally planned economy towards a free market economy. Approach to the transformation varied among economists, who promoted two main ways of transformation – slow-paced gradualist approach and fast, decisive turn towards capitalism, which prevailed in the society. The paper sums up four main pillars of the Czechoslovak transformation: liberalization of prices and international commerce, macroeconomic stabilization and re-allocation of property rights. The focus is placed on a creation of a market with property rights through privatization and a restitution process. The last part of the paper describes macroeconomic development of transforming Central European countries and concludes that Czechoslovakia fared the best in inflation and unemployment while suffering not as deep drop in output as other countries.


Keywords


Czechoslovakia, economic transformation, free market, central planning, property rights

References


Holman, R. (2000). Transformace české ekonomiky: v komparaci s dalšími zeměmi střední Evropy (Vyd. 1). Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku.

Holman, R. (2000). Měnová krize 1998 byla trest za nezavedení volného floatingu. In: Klaus, Vet al. (2000). Tři roky od měnové krize: sborník textů č. 5/2000. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku.

Klaus, V. (1991). Ekonomická věda a ekonomická reforma: statě, eseje. Praha: Gennex & Top Agency.

Klaus, V. (1992). Dismantling socialism: a preliminary report : a road to market economy II = Demontáž socialismu : předběžná zpráva : cesta k tržní ekonomice II. Praha: TOP Agency.

Klaus, V. (1994). Rebirth of a country: five years after ; collection of speeches of the Prime Minister of the Czech Republic (1. ed). Praha: Ringier ČR.

Klaus, V. (1995). Ekonomická teorie a realita transformačních procesů. Praha: Management Press.

Scully, G. W. (1988). The Institutional Framework and Economic Development. Journal of Political Economy, 96(3), 652–662.

Sucháček, J. (2013). Transformace v České republice z institucionálně-regionální perspektivy. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

Ševčík, M. (2010). Economic policy: the process of transformation and its costs. Praha: Oeconomica, University of Economics in Prague.

Tříska, D. (1992). Political, Organizational and Legislative Aspects of Mass Privatization – Czechoslovakia, in Privatization in Central and Eastern Europe, ed. by Marko Simoneti and Andreja Böhm. C.E.E.P.N.

Wheaton, B. (1992). The Velvet Revolution: Czechoslovakia, 1988-1991: Czechoslovakia, 1988-91. Boulder: Westview Press.

Williamson, C. R., & Kerekes, C. B. (2011). Securing Private Property: Formal versus Informal Institutions. The Journal of Law & Economics, 54(3), 537–572.

Zeman, K. (2015). Analýza privatizačního procesu v České republice. Praha: Univerzita Karlova i Praze.

Zeman, K. (2016). Analýza restitučních procesů v České republike: restituce a ostatní procesy transformující vlastnická práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Eurostat (2016). Unemployment by sex and age – Annual average,” Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a〈=en, accessed August 22, 2016.

Eurostat (2016). HCIP – Annual Data,” Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_aind〈=en, accessed August 22, 2016.

World Bank Group (2016). World Development Indicators – GDP Growth,” http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&country=CZE#, accessed August 22, 2016.


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.