ESTIMATION OF THE HEDONIC VALUATION MODEL IN HOUSING MARKETS: THE CASE OF CUKURAMBAR REGION IN CANKAYA DISTRICT OF ANKARA PROVINCE

Gizem Hayrullahoğlu, Yeşim Aliefendioğlu, Harun Tanrıvermiş, Ahmet Cevdet Hayrullahoğlu

Abstract


In the case study, estimation, contributions and related issues of the hedonic valuation model in housing markets were analyzed by means of hedonic models developed for the Cukurambar Region in Cankaya District of Ankara Province. The marginal effect of housing characteristics on house prices were examined by the hedonic valuation model, and structural, environmental and spatial factors that affect value in the housing market were analyzed.

In the case study analysis, the predictive performances and also, the results of the CLLS, stepwise regression and ANN models were compared with the Monte Carlo method, which is a model simulation technique, and the optimal model alternative in estimating the residential sales value was determined as the stepwise regression model. Although the use of spatial data in model increases the adjusted R², the conclusion is that the structural characteristics have a higher (46%) contribution over value compared to environmental and spatial characteristics.


Keywords


Hedonic valuation, housing market, model estimation, Monte Carlo simulation, stepwise regression

References


Aliefendioğlu, Y. (2011). Türkiye’de Koruma Alanlarındaki Taşınmazların Kullanımı ve Koruma Statülerinin Taşınmaz Piyasaları ve Değerlerine Etkileri: Muğla İli Örneği (The Impacts of Use and Conservation Status of Real Estates in Conservation Areas from the Viewpoint of Real Estate Markets and Values in Turkey: The Case of Muğla Province) (Doctoral thesis, Ankara University, Ankara).

Aliefendioğlu, Y. and Tanrıvermiş, H. (2015). Kentsel Dönüşüm Sürecinde Taşınmaz ve Proje Değerleme İşlemleri ve Sorunlarının Analizi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Dönüşüm Projesi Örneği Çerçevesinde Değerlendirme. Journal of International Social Research, 8(39), 736-769.

Çakır Zeytinoğlu, F. (2007). İşletmelerin Dönen Varlıkların Satışlar Üzerindeki Etkileri: En İyi Regresyon Denkleminin Seçimi ve Sektörel Karşılaştırma. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 23(2), 331-349.

Google Maps API. (2016). Route Maps. Retrieved from https://developers.google.com/maps/web-services/, accessed June 10, 2016.

Gundimeda, H. (2005). Hedonic price method-A concept note. Project report submitted to The South Asian Network for economic institution.

Hidano, N. (2002). The Economic Valuation of the Environment and Public Policy: A Hedonic Approach. Edvard Elgar, Massachusetts, ISBN: 978 1 84376 168 6.

Hill, R. (2011). Hedonic Price Indexes for Housing. OECD Statistics Working Papers, 2011/01, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5kghzxpt6g6f-en.

Hürriyet Emlak. (2016). Homes for Sale in Cukurambar. Retrieved from http://www.hurriyetemlak.com/, accessed January 1, 2016.

Kul, S. (2014). İstatistik Sonuçlarının Yorumu: P Değeri ve Güven Aralığı Nedir? Bulletin of Pleura/Plevra Bülteni, 8(1), 11-13.

Lancaster, K. J. (1966). A New Approach to Consumer Theory. Journal of Political Economy, 74, 132-157.

Palmquist, R. B. and Smith, V. K. (2001). The Use of Hedonic Property Value Techniques for Policy and Litigation. International Yearbook of Environmental and Resource Economics, Volume 6.

Peterson, S. ve Flanagan A. B. (2009). Neural Network Hedonic Pricing Models in Mass Real Estate Appraisal. Journal of Real Estate Research, Forthcoming 31(2), 147-164.

Republic of Turkey Ministry of Forestry and Water Affairs. (2016). Official Statistics (Provincial Statistics). Retrieved from http://mgm.gov.tr/veridegerlendirme2016/il-ve-ilceler-istatistik.aspx, May 25, 2016.

Tanrıvermiş, H. (2016). Gayrimenkul Değerleme Esasları. SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Ders Kodu: 1014 (Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı), Ankara.

Tolon, M. and Tosunoğlu, N. G. (2008). Tüketici Tatmini Verilerinin Analizi: Yapay Sinir Ağları ve Regresyon Analizi Karşılaştırması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 247-259.

Winson-Geideman, K., Jourdan, D. and Gao, S. (2011). The impact of age on the value of historic homes in a nationally recognized historic district. Journal of Real Estate Research, 33(1), 25-47.

Yentürk, G. K. (2011). Bulanık Hedonik Regresyon (Fuzzy Hedonic Regression) (Master thesis, Ankara University, Ankara)


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.